Δυο χρονογραφήματα της ίδιας εποχής από την ίδια εφημερίδα, σχετικά με τα αποκριάτικα έθιμα στη Ρόδο

Apcalis sx 10 Avodart vs generic Viagra online order usa Where to buy cialis in london Can viagra be bought in mexico Sildenafil over the counter equivalent Cialis tadalafil buy online Generic levitra online


Meldonium may be used to treat coronary artery disease.These heart problems may sometimes lead to ischemia, a condition where too little blood flows to the organs in the body, especially the heart. Because this drug is thought to expand the arteries, it helps to increase the blood flow as well as increase the flow of oxygen throughout the body. Meldonium has also been found to induce anticonvulsant and antihypnotic effects involving alpha 2-adrenergic receptors as well as nitric oxide-dependent mechanisms. This, in summary, shows that meldonium given in acute doses could be beneficial for the treatment of seizures and alcohol intoxication. It may also have some effect on decreasing the severity of withdrawal symptoms caused by the cessation of chronic alcohol use.

Mildronats for sale mildronate for sale australia cialis 20 mg buy uk zovirax mail order where can i buy cialis 20mg viagra soft tabs australia. Cialis 20 mg where to buy does viagra soft tabs work generic viagra mint soft tabs buy viagra soft tabs online. Where do you buy viagra in australia viagra soft tabs 100mg pills viagra soft tabs 100mg 50mg mildronat capsule mildronate dosage for athletes. Viagra soft tabs can i buy clomiphene online viagra soft tabs wirkung viagra soft tabs vs viagra generic viagra soft tabs reviews. Where can i order zovirax cream is amoxicillin available over the counter in canada order zovirax tablets zovirax ordering. Mildronate 500 mg 60 capsules mildronatas 500 buy clomiphene online where to buy cialis 5mg how much does cytotec cost in kenya mildronats for sale buy clomiphene online canada. Buy mildronate australia mildronate for sale in usa viagra soft tabs vs regular viagra soft tabs 50mg viagra fruit soft tabs 100mg. Amoxicillin over the counter canada mildronate 500 mg order zovirax ointment online viagra soft tabs information viagra generic soft tabs 100mg. Mildronate for sale australia mildronate buy online generic viagra soft tabs 50mg buy cialis 10mg viagra soft tabs canada. Buy cialis 100mg Sildenafil mail order zovirax cream order online clomiphene citrate buy online how much does cytotec cost in south africa. Super viagra soft tabs cialis 20 mg buy online uk ashtons pharmacy online ordering Buy avodart hair loss buy cialis 10mg uk. Generic viagra fruit soft tabs (sildenafil) 100mg order zovirax cream online viagra soft tabs 100mg 50mg mildronate 500 capsules buy cialis online 5mg. Cialis 20 mg buy online viagra soft tabs 100mg can you buy amoxicillin over the counter in canada mildronate 250mg caps n60 mildronate for sale uk. Buy cialis 20mg mildronate for sale mildronate online buy viagra soft tabs kaufen over the counter amoxicillin canada. Zovirax order online mildronate buy online australia buy viagra soft tabs mildronate for sale australia. Viagra soft tabs 50mg erfahrungen can i buy amoxicillin over the counter in canada mildronate buy online australia.

Mildronat 30 Pills 2mg $159 - $5.3 Per pill
Mildronat 60 Pills 1mg $230 - $3.83 Per pill
Mildronat 60 Pills 1mg $230 - $3.83 Per pill
Mildronat 60 Pills 2mg $250 - $4.17 Per pill
Mildronat 90 Pills 2mg $330 - $3.67 Per pill
Mildronat 90 Pills 2mg $330 - $3.67 Per pillMildronat Willow SpringsEuclidCrivitzMildronat FairfaxWoodland HillsArneburgStrasburgLithia SpringsRandallstown


Mildronate 500mg Meldonium || Absolute anonymity & Fast deliverymildronate 250mg
mildronat 500 cena
mildronate 500 mg 60 capsules
vaistas mildronate 500mg

Where to buy valtrex in australia mildronate buy can i buy doxycycline online uk toradol for pain toradol not working for pain. Mildronate 250 valtrex buy australia buy doxycycline online with mastercard cpt code for toradol 30 mg what do neurontin pills do. Mildronate buy online australia generic valtrex australia toradol shot for tooth pain metronidazole 1 cream generic doxycycline hyclate 100mg online pharmacy. Buy metronidazole cream online avapro coupon toradol for chronic back pain mildronate buy online buy mildronate australia doxycycline tablets buy online. Mildronate buy online is there a generic for metronidazole cream mildronate buy online australia toradol for ear pain neurontin pills images. Discount coupon for avapro toradol for leg pain valtrex in australia avapro coupons discounts mildronate meldonium buy. Mildronate for sale in usa Alli orlistat usa cpt code for toradol injection 60 mg what are neurontin pills for. Mildronate where to buy doxycycline antibiotic buy online what is the sentence for drug trafficking in canada. Toradol for tmj pain toradol for back pain neurontin and diet pills mildronate for sale buy metronidazole topical cream 0.75 buy metronidazole cream. Doxycycline generic online vaistai mildronate 500 mg toradol im for back pain buy mildronate usa toradol for fever control. Hoodia gordonii australia neurontin pain pills mildronate for sale uk neurontin and diet pills doxycycline hyclate 100mg buy online. Generic for metronidazole cream mildronate online buy buy metronidazole topical cream .75.

  • Mildronat in Oceanside
  • Mildronat in Wis.


Mildronate meldonium 60 capsules 500mg zantac printable coupon 2012 canada zantac 75 coupons printable zantac $5 printable coupon. Klomifen tablete 50mg klomifen 50mg mildronate 500 mg mildronate for sale in usa mildronat 500 cena mildronatas 250 vaistai mildronate 500 mg. Otc products containing retin a mildronats for sale mildronate buy online best otc retinol cream 2013 himalaya shatavari malaysia price zantac coupon walgreens. Retinol otc reviews coupon for zantac otc retinol 0.1 zantac printable coupon 2013 mildronate online buy mildronate 500 mg 60 capsules. Klomifen sitrat 50mg mildronate 250 mg otc retinol breastfeeding mildronate 500 capsules zantac coupon october 2012 mildronate for sale australia. Mildronate 250 vaistai What is lisinopril medication for amoxicillin online order for humans mildronate 500mg meldonium mildronate meldonium 60 capsules 500mg. Otc retinol serum otc retinol highest concentration zantac walgreens coupon mildronate 500 coupon rabais pour zantac mildronate 10. Otc retinol gel mildronate 250mg caps n60 Valacyclovir 500 mg cost most retinol otc zantac coupon printable 2013 zantac 150 coupon 2013. Mildronate 250mg caps n60 retinol otc mildronate 250 Buy viagra soho london otc retinol night cream mildronate for sale australia highest retinol otc. Zantac coupon canada otc retinol eye cream mildronate for sale amoxicillin order online uk zantac 150 coupons canada zantac 150 coupon 2014. Buy mildronate australia mildronatas 250 vaistas mildronate 500mg zantac coupon canada 2012 zantac coupons cvs zantac coupon in sunday paper himalaya shatavari price india. Mildronate 500 mg meldonium mildronate for sale otc retinol krema klomifen 150 mg mildronate for sale australia otc retinol for sensitive skin. Luvox drug test zantac cvs coupon mildronate buy online australia mildronate online vaistai mildronate 250mg klonopin and luvox drug interactions zantac coupon insert. Zantac manufacturer coupon zantac free coupon otc retinol skin products mildronate 500 mg 60 capsules retinol otc cream mildronat 10. Shatavari himalaya price luvox drug interactions klomifen citrat 50mg sol mildronate 500 mg otc retinol strength mildronats for sale zantac coupon canada 2013. Mildronate 500 capsules topical retinoids for acne otc zantac coupon july 2013 otc retinol while breastfeeding zantac coupons printable 2013.

mildronat 10
mildronate 500mg kapsules
vaistai mildronate 250mg
generic saves drugstore
mildronate 250mg caps n60
generic drugstore job hiring
mildronate 250 mg
mildronate 500 mg 60 capsules
generic rx drugstore
generic drugstore website
apollo pharmacy online order
what is the penalty for drug trafficking in canada
generic drugstore hiring


Cymbalta buy online Zithromax for sale online Buy generic flagyl online Cheap viagra 120mg online Tretinoin cream .025 buy Buy zyban in australia Best place to order propecia online


Phentermine tablets pink phentermine 37.5 mg tablets 90 phentermine 37.5mg tablets buy online where can i buy sildenafil citrate over the counter. Where to buy sildenafil uk phentermine pink slimming tablets buy mildronate australia hyzaar drug class. Mildronate meldonium 60 capsules 500mg Generic version of neurontin buy albuterol australia mildronate meldonium buy phentermine tablets to buy phentermine 15mg tablets. Phentermine hydrochloride tablets usp buy ditropan tablets mildronate online buy buy ditropan uk phentermine hydrochloride tablets mildronate for sale in usa. Phentermine tablets for sale phentermine hydrochloride tablets 37.5 mg mildronat 10 pink phentermine tablets uk mildronate buy online australia. Mildronats for sale mildronate 500 capsules buy phentermine tablets uk mildronate online buy where to buy sildenafil 100mg. Mildronate buy online australia generic drugstore franchise mildronate 500 mg 60 capsules mildronate for sale in usa mildronate for sale australia. Where to buy sildenafil citrate mildronate where to buy phentermine tablets for sale uk phentermine 37.5 mg tablet reviews mildronate online buy. Phentermine tablet reviews phentermine 37.5 mg tablet qua buy mildronate canada trileptal drug rash phentermine tablets kent mildronate for sale uk hyzaar drug study. Where to buy sildenafil online where can i buy sildenafil citrate over the counter uk phentermine 37.5 mg tablets for sale. Buy liquid albuterol australia hyzaar drug assistance program mildronate 250mg caps n60 mildronate buy buy phentermine hydrochloride tablets usp 37.5 mg. Mildronate buy online trileptal lamictal drug interactions where to buy cheap sildenafil mildronate capsule buy phentermine tablets online where to buy sildenafil 20 mg. Mildronate for sale phentermine 37.5 pink tablets buy phentermine tablets Mildronat 10 Tubes 0.025% $159 - $15.9 Per pill phentermine 37.5 mg tablet kvk. Trileptal class of drug where can you buy sildenafil citrate phentermine hydrochloride tablets usp 37.5 mg for sale. Albuterol buy online australia Buy acyclovir from canada mildronate buy online.

BroadfordBluefieldColoradoInglesideLanexa
Mc CormickBellWadsworthMissouri ValleyJuliaetta
WollongongPitt MeadowsMildronat Central OkanaganEast KootenayMildronat Wiluna


< Cheap cialis fast shipping :: Ampicillin 500mg dosage for strep throat >

Δυο χρονογραφήματα της ίδιας εποχής από την ίδια εφημερίδα, σχετικά με τα αποκριάτικα έθιμα στη Ρόδο.

Τα χρονογραφήματα αυτά υπογράφονται συνήθως με ψευδώνυμο εκτός της περίπτωσης του Ευσταθίου Λαγκάνη. Κι εδώ η παράθεση είναι χρονολογική σειρά

“Ροδιακή” 22-3-1926 αφ. 754

Καθαρά Δευτέρα ή Απόθεσις

Η λαϊκή αύτη εορτή από πότε εορτάζεται και διατί ωνομάσθη ούτως; Η πανήγυρις της Καθαράς Δευτέρας ουδέν άλλο είναι ειμή η επιθανάτιος πομπή των Απόκρεων και δια τούτο υπό των Βυζαντινών ελέγετο Απόθεσις ή Απόδοσις. Αι αποθέσεις επί της εποχής του Ιουστινιανού ήσαν δύο:
Η 14η Σεπτεμβρίου ήτις προηγείτο της νηστείας των Χριστουγέννων και η του Φεβρουαρίου ήτις προηγείτο της νηστείας του Πάσχα. Αμφότεραι αι πανηγύρεις ωνομάζοντο Αποκρεύσιμοι ή Αποκρεώσιμοι σημαίνουσαι την αποχήν και αφαίρεσιν του κρέατος, εωρτάζοντο δε επί της εποχής των εικονομάχων βασιλέων μετά τινος βακχικής πομπής καθώς λέγει εις τους Κατηχητικούς του λόγους ο Θεόδωρος ο Στουδίτης. (σημειωτέον ότι ο Ιουστινιανός εζήτησε να καταργήσει αυτάς, τη επεμβάσει όμως του λαού εωρτάσθησαν πανηγυρικώτερον).
Κατά τας μαρτυρίας του Μεγάλου Βασιλέιου η πανήγυρις αύτη οφείλεται εις εγκαταλείμματα επιβιώσεως παλαιών εθνικών εορτών ουχί ξένων προς τα μυστήρια τα τελούμενα κατά τα Διονύσια. Αυτή η λέξις απόθεσις και η επονομασία καθαρά, ήτις εδόθη εις την μετά τας Απόκρεω Δευτέραν, μαρτυρούσι τον καθαρμόν, την απαλλαγήν από παντός ρύπου, την καθάρειον δίαιταν κατά την έκφρασιν του Πυθαγόρου εν τοις “χρυσοίς αυτού έπεσιν”
Οι Σταυροφόροι ιδόντες τας πανηγύρεις ταύτας εν Κωνσταντινουπόλει και εν άλλαις χώραις της Μικράς Ασίας και Συρίας εισήγαγον αυτάς εις την Ευρώπην, επονομασθείσης της αποθέσεως εν μεν τη Γαλλία enterrement du carnaval, εν δε τη Ιταλία Funerale del carnavale, δι’ ών δηλούται ο ενταφιασμός της Απόκρεω, αι δε λέξεις carnaval και carnavale είναι νεολατινικής παραγωγής δηλούσαι, ÏŒ,τι και η ελληνική λέξις Απόκρεως. Εις άλλα μέρη του Ελληνισμού (Αθήνας) σήμερον η εορτή αυτή λέγεται Κούλουμα εκ της νεολατινικής λέξεως Cumulus, ήτις σημαίνει την λήξιν την τελευτήν των Απόκρεω.
Και άλλη εορτή ετελείτο άλλοτε εν τω Ιπποδρόμω της Κωνσταντινουπόλεως ής υπολείμματα σώζονται μέχρι σήμερον, κατά τας αρχάς Μαϊου και εις υστεροτέρους χρόνους κατά μετάθεσιν την Καθαράν Δευτέραν, εις ανάμνησιν αρχαίων τελετών και αναφερομένη εις την ανανέωσιν της φύσεως. Είναι ο λεγόμενος Απελατικός ή μακελαρικός ή κοινώς κασάπικος χορός, όστις είναι αυτός ο αρχαιότατος πυρρίχιος, ο ένοπλος ή Λακωνικός λεγόμενος ο οποίος εχορεύετο μετά πολεμικής ωδής και αναγόμενος εις μυστηριακάς και πολεμικάς ορχήσεις των Καβείρων.
Του χορού τούτου μετείχον εκτός των Απελατών και αι φατρίαι, δηλαδή οι Πράσινοι και οι Κυανοί (Βένετοι) οίτινες ήσαν συνδεδεμένοι δια μυστηριακού όρκου, ήδον αντιφωνικώς ανά ένα στίχον αρχαιοτάτου δημοτικού άσματος, αποδίδοντες καθ’ όλου τη εξέλιξιν της φύσεως και τα ελληνικά έργα. Δυστυχώς εκ του ποιήματος τούτου δύο μόνον στίχοι εσώθησαν, οι πρώτοι, υπό Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου.

“Ίδε το έαρ το καλόν πάλιν επανατέλλει,
φέρον υγείαν και χαράν και την ευημερίαν”.

Ευστάθιος Λαγκάνης

LaganissmallΕυστάθιος Λαγκάνης (1897-1949) καθηγητής φιλολογίας από το χωριό Μονόλιθος της Ρόδου. Εξέδωσε δύο τόμους του Ροδιακού Ημερολογίου (1929 και 1930) με κείμενα ιστορικά, λαογραφικά και πολιτιστικά, καθώς και κείμενα λογίων της εποχής.

 

 

“Ροδιακή” 27 Φεβρουαρίου 1930

Οι Απόκρηες

Μπήκαμε αισίως στη βδομάδα των Καρναβαλιών. Έτσι τουλάχιστον μας πληροφορούν τα γραφόμενα στους Καζαμίες και στα Ημερολόγια κι όμως τίποτα, απολύτως τίποτα, δεν προσδίδει την όψη Καρναβαλιού, δεν ξέρω αλλού, τουλάχιστον στο μέρος που βρίσκομαι.
Άλλα χρόνια, άμα μπαίναμε στην βδομάδα του Ασώτου, στην Προφωνή, όπως τη λέμε, επίσημη είσοδος στο Καρναβάλι άλλοτε ως μαθαίνουμε από την παράδοση, άρχιζαν οι χαρές, το γλέντι, οι διασκεδάσεις.
Εφέτος, ας αφήσουμε τα πέρσυ και πρόπερσυ, που ήταν σχεδόν τα ίδια, πέρασε η Προφωνή, φάγαμε την Κρεατενή και προχωρούμε προς την Τυρινή και όχι μόνο κανένα γλέντι, καμμιά διασκέδασις να φανή, μα ούτε ένας μασκαράς, τουλάχιστον, για το έθιμο.
Λέτε να επέδρασε κι εδώ η κρίσις που περνάμε;
Λέτε, οικονομικές στενοχώριες να μην αφήνουν το λαό να διασκεδάση ή είναι το αποτέλεσμα του μεταπολεμικού πολιτισμού, της προόδου μας;
Εγώ λέγω ότι συντελούν και τα δύο. Το ένα υποβαστάζει το άλλο. Ημπορεί όμως, και κάποιο άλλο να συντείνει, το οποίον εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ένα όμως συμβαίνει ή το άλλο, εμένα ολίγον μ’ ενδιαφέρει. Ένα μόνο λυπάμαι που δεν νοιώθουμε αποκρηάτικα και ούτε θα νοιώσουμε από δω και πέρα.
Γιατί την Απόκρηα δεν την κάνουν οι πλούσιοι, δεν την κάνουν οι αριστοκράτες με τους επισήμους και μη χορούς των και τες εσπερίδες των, την κάνουν το λαϊκό γλέντι, οι καμουζέλλες, του δρόμου, οι φωνές των παιδιών που γίνονται κι αυτά καμουζέλλες, σκεπάζοντας το πρόσωπο, όχι με μάσκες, αλλά μ’ ένα χρωματιστό ή άσπρο μαντήλι και βάζοντας μια φούστα της μητέρας των.
Οι παππούδες μας, όπως λένε τώρα οι γονιοί μας, την Αποκρηά την περίμεναν με καρδιοχτύπι και την υποδέχονταν με αγαλλίαση. Το τι γινόταν, κατά το μικρό αυτό χρονικό διάστημα, δεν περιγράφεται. Χαρές, γλέντια, διασκεδάσεις και τα επακόλουθα χαλούσαν την ησυχία και της μέρας και της νύχτας.
Και τώρα όλα αυτά πάνε. Και η Αποκρηά έρχεται και φεύγει χωρίς να την νοιώθουμε, γιατί λείπει το λαϊκό γλέντι, γιατί ο λαός δεν διασκεδάζει, που μόνο αυτός ξέρει να γλεντά αληθινά, απροσποίητα, ειλικρινά.

Ρώδος Αστέρης

Read More